เสร็จ พ.ย.นี้! ปรับปรุงผิวทางใหม่ ทล.41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง “ชุมพร”

นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ จุดเริ่มต้น ช่วง กม.8+000 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร สิ้นสุดที่ กม.54+700 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 42.500 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 700,832,945 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 80% อยู่ระหว่างปูผิวจราจร ตีเส้นจราจร ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เดือน พ.ย. 66 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

รูปแบบโครงการได้ทำการรื้อผิวทางเดิม ทล.41 ขนาด 2 ช่องจราจร (ขาขึ้น) ออกแล้วทำการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม พร้อมดำเนินการปูผิวทางใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจรเท่าเดิม กว้างช่องจราจรละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 2.50 มคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่. เกาะกลางแบบร่องกว้าง ผิวทางเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมปรับปรุงช่วงด่านศุลกากร ชุมพร กม.37+950 ทำการเปิดช่องรอเลี้ยวขวา หน้าด่านฯ ศุลกากรชุมพร เพื่อให้รถขนส่งรอเข้าทำการสแกน และติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายกรีธา กล่าวต่อว่า โครงการเริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 66 ระยะเวลา 720 วัน โดยมีบริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง จากนั้นได้ขยายสัญญาเพิ่ม เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และได้รับสิทธิผลกระทบโควิด-19 ค่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 66-19 มิ.ย. 67

สำหรับ ทล.41 สายสี่แยกปฐมพร-พัทลุง มีขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมการเดินทางระหว่าง จ.ชุมพร ไป จ.พัทลุง เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางในระดับภาค ซึ่ง ทล.41 ช่วง บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาล่อง) ขนาด 2 ช่องจราจร แขวงฯ ใช้งบประมาณบำรุงทางประจำปีทยอยดำเนินการเสร็จแล้ว จะเหลือในส่วนของ ทล.41 ช่วง บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) ขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันสภาพผิวทางมีความเสียหายค่อนข้างมาก ปริมาณจราจรค่อนข้างสูง และแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีปริมาณจราจรมากกว่า 30,000คันต่อวัน มีปริมาณรถบรรทุก 7,900 คันต่อวัน หรือคิดเป็น 26.5%

นายกรีธา กล่าวอีกว่า ทล. จึงดำเนินการออกแบบและปรับปรุงสภาพผิวทางใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมาะสมกับปริมาณจราจรสภาพภูมิประเทศและเขตทาง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งกับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก แก้ไขปัญหาทางด้านจราจร ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีความเชื่อมโยง สามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งเสริมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาความเจริญ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ จุดเริ่มต้น ช่วง กม.8+000 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร สิ้นสุดที่ กม.54+700 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 42.500 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 700,832,945 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 80% อยู่ระหว่างปูผิวจราจร ตีเส้นจราจร ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เดือน พ.ย. 66 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 รูปแบบโครงการได้ทำการรื้อผิวทางเดิม ทล.41 ขนาด 2 ช่องจราจร (ขาขึ้น) ออกแล้วทำการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม พร้อมดำเนินการปูผิวทางใหม่ ขนาด 2 ช่องจราจรเท่าเดิม กว้างช่องจราจรละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 2.50…