เปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

วันนี้ 23 ก.ย. 2566 ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคก้าวไกล เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทน "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อดีตหัวหน้าพรรค ที่ลาออกจากตำแห่ง และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรค

โดย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ "นายชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 330 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน

ก้าวไกลเคาะ “ชัยธวัช ตุลาธน” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

เปิดประวัติ "ชัยธวัช ตุลาธน" ผู้นำคนใหม่ แห่งพรรคก้าวไกล

สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ประกอบด้วย

 • นายชัยธวัช ตุลาธนหัวหน้าพรรค
 • นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
 • นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรค
 • พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรค
 • น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค
 • นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค
 • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการพรรค
 • นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองเลขาธิการพรรค
 • นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองเลขาธิการพรรค
 • น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค
 • นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • นาย สมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหารพรรค
 • นาย อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหารพรรค
 • น.ส. เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหารพรรค
 • นาย สุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหารพรรค

นอกจากนี้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน โดยมี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน ส่วนที่ปรึกษาอีก 2 คน ประกอบด้วย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และ เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

ทั้งนี้ ยังมีมติปรับกองโฆษกพรรค แต่งตั้ง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ โดยมีรองโฆษก 2 คน ได้แก่ นาย กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์

ด้าน นาย ชัยธวัช ตุลาธน กล่าวหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ว่าในภาพรวม การปรับทัพครั้งนี้เป็นเพียงการปรับทัพชั่วคราว เนื่องจากเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่ทำให้พิธา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 'ผู้นำฝ่ายค้าน' ในสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยตนและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ สส. ในสภาฯ ได้อีกครั้ง

ในการปรับทัพชั่วคราวครั้งนี้ พรรคได้ตัดสินใจ ดังนี้

1. เน้นสลับบทบาทของแต่ละคนภายในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเป็นหลัก โดยมีการขยับนายชัยธวัช ตุลาธน จากเดิมเป็นเลขาธิการพรรค มาเป็นหัวหน้าพรรคที่จะรับบท 'ผู้นำฝ้ายค้าน' ในสภาฯ และขยับ นายภิชาติ ศิริสุนทร จากเดิมที่เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนอื่น มาเป็นเลขาธิการพรรค

2. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล เพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและนโยบายร่วมกับประชาชนนอกสภาฯ นำโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะประธานที่ปรึกษา

สำหรับอนาคตของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ และ สส. พรรคก้าวไกล นาย ชัยธวัช ชี้แจงว่า พรรคเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาฯ ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น เมื่อพรรคตัดสินใจเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภา ทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับปดิพัทธ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าคำพูดจาก เว็บสล็อต777

วันนี้ 23 ก.ย. 2566 ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคก้าวไกล เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทน "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อดีตหัวหน้าพรรค ที่ลาออกจากตำแห่ง และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรค โดย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ "นายชัยธวัช ตุลาธน" เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 330 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน ก้าวไกลเคาะ “ชัยธวัช ตุลาธน” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ เปิดประวัติ "ชัยธวัช ตุลาธน" ผู้นำคนใหม่ แห่งพรรคก้าวไกล สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ประกอบด้วย นายชัยธวัช ตุลาธนหัวหน้าพรรค นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรค พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ…