เช็กเสียงคนพื้นที่ก่อนสร้างปีหน้า “สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้นำคณะจากสำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก (World Bank) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชนชาว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ณ อาคารเสรี อรุณรัตน์ เทศบาลตำบลจองถนน จ.พัทลุง คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง 7 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณโครงการ 4,829.25 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 66 และดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 69

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสอบถามรายละเอียดในประเด็นสิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชาชนในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การศึกษา การท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

นอกจากนี้ นายโกศล กาญจโนภาส ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 พร้อมคณะได้นำลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการไปยังบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ รวมทั้งได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำระโนด เพื่อดูระบบการระบายน้ำในพื้นที่เกษตรของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน ตลอดจนได้นำคณะเข้าชมท่าเรือน้ำลึกสงขลา ซึ่งสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในอนาคต จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากกลุ่มจังหวัดในฝั่งอันดามัน สู่ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จ.พัทลุง กับ จ.สงขลา ลดระยะทางการเดินทางจาก 80 กม. เหลือประมาณ 7 กม. สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 2 ชม. ให้เหลือเพียง 15 นาที

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึง สามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้นำคณะจากสำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก (World Bank) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชนชาว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ณ อาคารเสรี อรุณรัตน์ เทศบาลตำบลจองถนน จ.พัทลุง คำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง 7 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณโครงการ 4,829.25 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 66 และดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 69 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสอบถามรายละเอียดในประเด็นสิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชาชนในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การศึกษา การท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด นอกจากนี้ นายโกศล กาญจโนภาส ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 พร้อมคณะได้นำลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการไปยังบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ รวมทั้งได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำระโนด เพื่อดูระบบการระบายน้ำในพื้นที่เกษตรของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนบน ตลอดจนได้นำคณะเข้าชมท่าเรือน้ำลึกสงขลา…