เช็กด่วน! อัพเดทสิทธิบำนาญชราภาพ ‘ประกันสังคม’ เสียชีวิตทายาทได้รับเงินเพิ่ม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์แจ้งข่าวอัพเดทสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยระบุรายละเอียดว่า “ประกันสังคมอัพสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  • ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
  • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี

  • กรณีที่ 1 กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
  • กรณีที่ 2 กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
  • กรณีที่ 3 แบ่งเป็น 2 กรณี
    • กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
    • กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x 10 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรฯ สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์แจ้งข่าวอัพเดทสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยระบุรายละเอียดว่า “ประกันสังคมอัพสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น เงื่อนไขการรับสิทธิคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี กรณีที่ 1 กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน กรณีที่ 2 กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ =…