“สื่อกีฬาออนไลน์” จัดงานใหญ่ “150 ปี สมเด็จโต” นำรายได้มอบการกุศล

เมื่อวันที่ 1 ธ.คคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด. ที่ลาน Meetting Poing Center ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดงานแถลงข่าวกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯ คู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” โดยมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานโครงการ, นายอำพล ถาวรโลหะ รองประธานโครงการ และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลง

สำหรับงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ธ.คคำพูดจาก pg slot เว็บใหม่. 65 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) โดยในช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ สวดมนต์ทำบุญประเทศ จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน โดยรายได้ทั้งหมด จะนำไปช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ต่อไป

ภายในงานจะมีการแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ครบรอบมรณภาพ 150 ปี ตลอดจนกิจกรรมสนทนาธรรมและพูดคุยเรื่องราวประวัติของ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพุทธศิลป์ตั้งแต่ยุคอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), พระพุทธรูป วัตถุโบราณ ที่สำคัญจะมีการเปิดตัวพระรูปเหมือนของสมเด็จฯ โต องค์พิเศษ ที่ท่านได้เมตตาสร้างไว้สำหรับชาวจีน เพื่อนำไปไว้ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ อายุกว่า 150 ปี มีขนาดความสูงประมาณ 1 เมตร 60 เซนติเมตร ซึ่ง “อาเต๋า” นายอำพล ถาวรโลหะ เป็นผู้เก็บและดูแลรักษาไว้ มาจัดแสดงอีกด้วย

เมื่อวันที่ 1 ธ.คคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด. ที่ลาน Meetting Poing Center ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดงานแถลงข่าวกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯ คู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” โดยมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานโครงการ, นายอำพล ถาวรโลหะ รองประธานโครงการ และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลง สำหรับงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ธ.คคำพูดจาก pg slot เว็บใหม่. 65 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง)…