สศช.คาดส่งออกไทยปีนี้ติดลบ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศชคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. เปิดเผยถึงกรณี ที่สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ (สทร.) หรือสภาผู้ส่งออก ได้คาดการณ์ตัวเลขส่งออกในไตรมาสแรก ของปีนี้จะติดลบถึง 10% ว่า การหดตัวของการส่งออกไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้าย ของปีที่แล้ว และเป็นการหดตัวต่อเนื่องมานานถึง 5 เดือน และคาดว่าในเดือน มี.ค.นี้ น่าจะติดลบต่ออีกเป็นเดือนที่ 6 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จาก 2% เหลือ1.7% หากเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ในระดับนี้ ก็เชื่อได้ว่าการส่งออกไทยจะหดตัว

นอกจากนี้ ภาคการส่งออก ยังเผชิญกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนมาก โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินบาท ที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงทรวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่มีประเด็นเรื่องการล้มและขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินบางแห่งคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายดนุชา กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยว รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ภาคการส่งออกต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของตลาดและเรื่องสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น

“เรื่องการส่งออกคงต้องแก้โดยการเร่งหาตลาดใหม่ ๆ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการที่จะทำให้การส่งออกที่มีอุปสรรคสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งต้องปรับโครงสร้างการผลิตให้สินค้าส่งออกตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสามารถที่จะแข่งขันได้ในอนาคต”

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศชคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. เปิดเผยถึงกรณี ที่สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ (สทร.) หรือสภาผู้ส่งออก ได้คาดการณ์ตัวเลขส่งออกในไตรมาสแรก ของปีนี้จะติดลบถึง 10% ว่า การหดตัวของการส่งออกไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้าย ของปีที่แล้ว และเป็นการหดตัวต่อเนื่องมานานถึง 5 เดือน และคาดว่าในเดือน มี.ค.นี้ น่าจะติดลบต่ออีกเป็นเดือนที่ 6 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้จาก 2% เหลือ1.7% หากเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ในระดับนี้ ก็เชื่อได้ว่าการส่งออกไทยจะหดตัว นอกจากนี้ ภาคการส่งออก ยังเผชิญกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนมาก โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินบาท ที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงทรวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่มีประเด็นเรื่องการล้มและขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินบางแห่งคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต นายดนุชา กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยว รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ภาคการส่งออกต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของตลาดและเรื่องสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น “เรื่องการส่งออกคงต้องแก้โดยการเร่งหาตลาดใหม่ ๆ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการที่จะทำให้การส่งออกที่มีอุปสรรคสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งต้องปรับโครงสร้างการผลิตให้สินค้าส่งออกตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสามารถที่จะแข่งขันได้ในอนาคต”