“ชาญชัย” ชนะเลือกตั้งได้นั่ง “บอร์ด กกท.”

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก

ทั้งนี้ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 13-21 ก.พ. 66 โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ได้ 23 คะแนน ขณะที่ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ได้ 27 คะแนน โดยผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนได้ 85 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน 54 คน (เป็นบัตรดี 50 ใบ และบัตรเสีย 4 ใบ) ทำให้ ผศ.ชาญชัย ได้เข้ามาเป็นบอร์ด กกทคำพูดจาก เกมสล็อต. คนใหม่

สำหรับเกณฑ์การเลือกตั้งหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วนั้น ได้ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรายชื่อต่อ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป.คำพูดจาก pg เว็บตรง

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก ทั้งนี้ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 13-21 ก.พ. 66 โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ได้ 23 คะแนน ขณะที่ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ได้ 27 คะแนน…